NOSA� HAMA FM ZA TV, 65IN, 3 STARS, 2 RU�KE, CRNI

[yith_wocc_button]

38,50 KM

10-godi�nja garancija: obecanje garancije o dugovecnosti koje nadilazi zakonsku garanciju Napravite siguran izbor uz na�u testiranu sigurnost: strogi testovi na naprezanje, stabilnost i funkcionalni testovi garantuju visoke standarde kvaliteta Za savr�en ugao gledanja: ovaj TV nosac se prilagodava va�im individualnim potrebama, bilo da se radi o okretanju, nagibu ili izvlacenju. Ovako funkcionira kucna zabava Easy-Fix ??sistem za jednostavnu i potpuno podesivu orijentaciju va�eg TV-a Menad�er kablova obezbeduje organizaciju i neophodno rasterecenje naprezanja Sve ukljuceno: uz raznovrsnu dodatnu opremu za monta�u, ukljucujuci visokokvalitetne Fischer utikace, mo�ete odmah poceti FSC-certificiran: papir i karton koji se koriste u na�oj ambala�i poticu od odr�ivog upravljanja �umama – �to nam omogucava pristup sirovini drveta koji �tedi resurse Pakovanje ciste savjesti: na�a ambala�a je 100% bez plastike, �to nam omogucava da smanjimo plasticni otpad i povecamo njegovu mogucnost recikliranja

Kategorija: