Fiskalne kase

Obavezna dokumentacija pri procesu fiskalizacije

U zavisnosti od vrste zahtjeva za fiskalizacije potrebno je popuniti propisane obrasce:

  1. Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju ( ZIF )

  2. Zahtjev za brisanje iz registra fiskalnih uredjaja ( ZBRFFU )

  3. Zahtjev za promjenom adrese ili namjene prodajnog mjesta ( ZPANPM )

  4. Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula ( ZZFM )                   

NAPOMENA :

Kada fiskalni uređaj  prelazi u vlasništvo drugog pravnog lica ili se unutar jednog pravnog lica premješta iz jedne u drugu poslovnicu potrebno je prvo uraditi defisklizaciju uređaja , a zatim nakon zamjene FM i EZ ponovo uraditi inicijalnu fisklaizaciju uređaja  .  U tom slučaju potrebno je obezbjediti dokumentaciju za oba zahtjeva . ( ZBRFU + ZIF )

Kod potpisivanja ugovora o servisu ako je fiskalni uređaj već fiskaliziran kod drugog servisa:

Ako kupac želi da promijeni servis i da potpiše ugovor sa PcPlus d.o.o, potrebno je da dostavi kopiju dokumenta o raskidu Ugovora sa prethodnim servisom ako fiskalni uređaj nije defiskaliziran i ukoliko je aktivan , rješenje o fiskalizaciji i dodatna rješenja ukoliko ih je bilo , ZIF i ostale obrasce ako je bilo naknadnih fiskaliacija i ID broj .

Ukoliko servis zahtjeva , potrebno je dostaviti servisnu knjigu i fisklani uređaj radi izvršenja vizuelnog pregleda fiskalnih plombi i uvida u stanje fiskalnog uređaja.