Za fiskalizaciju su potrebni sledeći dokumenti

  1. Popunjen ZIF obrazac
  2. ID Broj
  3. PDV broj ( ukoliko je kupac u PDV sistemu )
  4. Obavijest o razvrstavanju iz statistike
  5. Prve dvije stranice rješenja o registraciji
  6. Ugovor o prodaji I servisu
Back to Top